Večerní město Znojmo - živé obrazy v krajině, malba světlem

Navštívíme společně:

  • večerní výtvarně – poetická procházka

  • volná prohlídka starým městem

  • přírodní a kulturní dědictví

  • kult. památky

  • historie

  • osobnosti

  • mýty, báje, legendy v otiscích doby

  • vnímáme (i sebe jako živou součást) královského města Znojma

  • v nádherném šerosvitu proměňující město v jemný klenot tiché krásy všeobjímající lásky dotýkající se hlubin hvězd

Trasa je dlouhá: 2 - 3 km
Půjdeme asi: 1 - 1,5 hod.
Večerní město Znojmo - živé obrazy v krajině, malba světlem