Duchovní odkaz, sakrální stavby, architektura královského města Znojma

Navštívíme společně:

  • Vybrané nejstarší sakrální stavby

  • historie

  • nejstarší - premonstrátský klášter ve Znojmě Louce

  • kostel sv.Václava

  • románská krypta

  • kaple sv. Šebestiána

  • vše s výkladem průvodce

Trasa je dlouhá: 3 - 4 km
Půjdeme asi: 2,5 - 3 hod.
Duchovní odkaz, sakrální stavby, architektura královského města Znojma