Klenotnice města Znojma

dobře je mi na Znojemi

Celodenní kulturní program s prohlídkou města Znojma

Seznámení se volnou formou nejen s historií a krajinou. Exkluzivní jednodenní kulturní program po starobylém královském městě Znojmě.

V ceně zajišťujeme:

  • exkluzivní program
  • promítnutí krátkého filmu "Dobře je mi na Znojemi" z r. 1964 - 24 min.
  • vstupy do 4 objektů po trase, které nejsou běžně denně přístupny, s odborným výkladem průvodce
  • pro účastníky nad 18 let i milé zastavení v rodinném vinném sklípku s malou ochutnávkou vína s profesionálním výkladem

Program

9:00

Začátek

Archeologická expozice na Hradišti

Prohlídka archeologické expozice na Hradišti, zaměřena na Velkou Moravu a arch. záchranný výzkum

Kostel sv. Hypolita

Prohlídka kostela sv. Hypolita, Maulbertschovo výtvarné dílo s motivem nalezení sv. Kříže, zahrady. Seznámení se s královským odkazem sv. Anežky české - Rytířským řádem Křižovníků s červenou hvězdou.

Vyhlídka na řeku Dyji

Vyhlídka na řeku Dyji, znojemskou přehradu a NP Podyjí

12:00 60 min
 
13:30

Odpolední program

Staré město a hradby

Prohlídka starého královského města Znojma a městských hradeb

Schillerův altán

Prohlídka Schillerova altánu a faksimile založení (povýšení) královského města Znojma z r. 1226, reprodukce z knihy municipálních práv z r. 1523 -1525. Městské aleje a zeleň, podél řeky Dyje do Louky.

Kostela sv. Václava, klášter Louka

Prohlídka kostela sv. Václava, premonstrátský klášter v Louce. Románská krypta, gotické fresky v kapli sv. Šebestiána, Lahoferovy řezby, seznámení se s životem premonstrátů.

17:00 120 min

Ochutnávka Znojemských vín

Návštěva rodinného vinařského sklípku s ochutnávkou kvalitních znojemských vín s odborným výkladem

19:00

Konec

Ceník pro jednotlivce

méně než 10 lidí

Cena je dohodou.

Cena za osobu plná
(dospělí)
zvýhodněná
(děti, studenti, senioři)

Základní program

zahrnuje pouze služby průvodce

350,- Kč 250,- Kč

Ochutnávka 4 druhů vín

v rodinném vinařském sklípku s odborným výkladem

60,- Kč

Oběd

120,- Kč
Plný program 530,- Kč 370,- Kč

Nejsme plátci DPH. Základní platbu je možnost hradit i formou daru na místě.

Ceník pro skupiny

od 10 lidí

Cena je dohodou.

Cena za osobu plná
(dospělí)
zvýhodněná
(děti, studenti, senioři)

Základní program

zahrnuje pouze služby průvodce

250,- Kč 200,- Kč

Ochutnávka 4 druhů vín

v rodinném vinařském sklípku s odborným výkladem

60,- Kč

Zvýhodněný skupinový oběd

nutno předem objednat

podle aktuální nabídky a počtu zájemců ze škol, skupin, firem, minimálně však 6 osob a více
89 až 120,- Kč
Plný program 399,- Kč 289,- Kč

Nejsme plátci DPH. Základní platbu je možnost hradit i formou daru na místě.